Vilhelm Nielsen

Artikler        Radioudsendelser        Biografi        Redaktion        Henvisninger       
Artikler

1990-1995
1980-1989
1970-1979
1946-1969


 
 
Radioudsendelser

1981-1983


 
 
Biografisk Materiale

Biografi
Samtale m Erik A. Nielsen
5. Maj 1945 – befrielsen
Billeder


 
 

Vilhelm Johs. Nielsen

Biografi

Student fra Herlufsholm, 1934
Cand. theol. 1941
Rejsesekretær i Dansk Ungdomssamvirke 1941-1946
Højskolelærer ved Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1946-1953
Forstander for Forsvarets Civilundervisning i Holbæk 1953-1955
Forstander for Forsvarets Civilundervisning i Nordsjælland (Høvelte, Sandholm, og Sjælsmark kaserner) 1955-1964
Lektor ved N. Zahle's Seminarium 1964-1967
Forstander for Den frie Lærerskole i Ollerup 1967-1970
Undervisningsinspektør for højskolerne 1971-1983
Pensioneret 1983

Medlem af Studenterrådet ved Københavns Universitet 1937-1940
Formand for Teologisk Studenterråd ved Københavns Universitet 1938-1939
Redaktør af Lederbladet 1944-1946
Formand for Civilundervisningens faglige Organisation 1962-1964
Formand for Styrelsen for Nordens folkelige Akademi, Kungälv, 1978-1981; medlem 1974-1981
Medlem af Birkerød menighedsråd 1978-1988

Født 2. juni 1917 i Hundborg pr Sjørring (ved Thisted), død 4. januar 2007
Søn af sognepræst Hans Peter Nielsen (død 1938) og hustru Edele Kirstine f. Nielsen (død 1978)
Gift 5. august 1950 med daværende højskolelærerinde Karen N., født 6. juni 1919 i Ørby (død 2002), datter af gårdejer Lars Larsen (død 1940) og hustru Johanne f. Larsen (død 1970).

Indekseret i Krak's Blå Bog; Teologisk Stat

Har bidraget til:
Hal Koch og hans virke (1969)
Festskrift til Roar Skovmand (1978)
Grundtvig och folkupplysningen (1978)
Modersmål-Selskabets årbog 1980, 1981, og 1983
N F S Grundtvig: Statsmæssig Oplysning (1983)
Efterklange - et Grundtvig-seminar (1983)
Grundtvig-Studier (1984)

Artikler i:
Dansk Udsyn
Højskolebladet
Kristeligt Dagblad
Politiken
Information
Forskellige højskolers årsskrifter
Tidsskriftet Uddannelse
Kritisk forum for praktisk teologi
Lederbladet

Adresse: Birkerød.