Vilhelm Nielsen

Artikler        Radioudsendelser        Biografi        Redaktion        Henvisninger       
Artikler

1990-1995
1980-1989
1970-1979
1946-1969


 
 
Radioudsendelser

1981-1983


 
 
Biografisk Materiale

Biografi
Samtale m Erik A. Nielsen
5. Maj 1945 – befrielsen
Billeder


 
 
Studenter fra Herlufsholm 1934
 

Studenter fra Herlufsholm 1934. Det er Vilhelm Nielsen i forgrunden yderst til venstre. Rektoren på den tid hed Krarup, og det er nok ham i midten.
 

Staben ved Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1948
 

Staben ved Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1948.
Fra venstre, bageste række: Rigmor Hansen, Grethe Søndergaard, Inger Petersen, Bent Jakobsen
Tredie række: Anton Mariegaard, Emil Petersen, Vilhelm Nielsen, Ingeborg Mule Henningsen
Anden række: C. P. O. Christiansen, Margrethe ("Pip") Christiansen, Birgitta Themänius
Forreste række: Edith Mikkelsen, Edith Gormsen, Olav Akerlie, Karen Larsen
 

Elanor Roosevelt
 

USAs førstedame Elanor Roosevelt hilser på forstander C.P.O. Christiansen ved sit besøg på Grundtvigs Højskole i 1950. Vilhelm Nielsen i forgrunden til venstre.
 

Nordisk Hold, Grundtvigs Højskole, 1950-51
 

Vilhelm Nielsen underviser Nordisk Hold på Grundtvigs Højskole Frederiksborg, vinteren 1950-51.
Vilhelm Nielsen står i forgrunden til højre.
Fra venstre, bageste række: Johannes Henriksen (same), Aage Jensen, Børge Rasmussen, Henning Holst Hansen, Ejvind Vestergaard, Svend Erik Nielsen, Christen Rasmussen
Tredie række: Arne Bo Rasmussen, Christian Rebsdorf, Erling Lund Boesen, Jørgen Berthelsen, Svend Dybdahl Jensen, Anders Eira (same)
Anden række: Barbro Bern (svensk lærer), Rigmor Kragholm (sygeplejerske), Vagn Aage Nielsen, Niels Ingvartsen, Jens Thygesen, Svend Erik Pedersen, Finn Nielsen
Første række: Eese Marie Andler (Oslo), Gertrud Thomsen (Slesvig), Martig Larsen, Martha Østergaard, Anny Larsen, Anna Rolskov
 

Vilhelm og Karen Nielsen i Ollerup
ca. 1968
 

Vilhelm og Karen Nielsen i Ollerup ca. 1968.
 

Vilhelm Nielsen ca. 1982
 

Vilhelm Nielsen ca. 1982.