Vilhelm Nielsen

Artikler        Radioudsendelser        Biografi        Redaktion        Henvisninger       
Artikler

1990-1995
1980-1989
1970-1979
1946-1969


 
 
Radioudsendelser

1981-1983


 
 
Biografisk Materiale

Biografi
Samtale m Erik A. Nielsen
5. Maj 1945 – befrielsen
Billeder


 
 

Folkehøjskolernes virksomhed i 1973-74

Af Vilhelm Nielsen

Højskolebladet, Årg. 99, nr. 21, 7. juni 1974, s. 326-327.

I årets løb er godkendt virksomhed ophørt ved 5 højskoler (Baptisternes Højskole, Breidablik Højskole, Magleås Højskole, Nordenfjord Højskole og Oxbøl Ungdomshøjskole). Samtidig er een ny folkehøjskole blevet godkendt, nemlig Holstebro Højskole (1. oktober 1973) og i indeværende finansår godkendes yderligere to: Den lille Højskole (1. juni 1974) og Tidens Højskole (1. april 1974).

Resultatet er, at der i den ny fortegnelse over folkehøjskoler i 1974/75, som er under trykning, er optaget 82 skoler, indbefattet Jaruplund Højskole i Sydslesvig.

På grundlag af skolernes indberetninger i april har vi opstillet hosstående oversigt over virksomheden, hvoraf fremgår, at forskydningerne i det samlede elevtal er meget små i forhold til det foregående år.

Oversigt over højskolernes årselevtal 1973-74 sammenlignet med 1972-73.
Kursuslængde
uger
antal skoler
(kurser)
antal ugeelever
ialt
årselever
ialt
pct. af samlet antal
årselever
sammenfatninger
pct.
73/74 72/73 73/74 72/73 73/74 72/73 73/74 72/73 73/74 72/73
1 34 28 7574 7661 189,3 191,5 3,9 4,0 14,5 11,9
2 38 34 16378 13389 409,4 334,7 8,5 7,0
3 8 4 1670 773 41,8 19,3 0,9 0,4
4 4 3 2347 968 58,7 24,2 1,2 0,5
8 4 2 723 11,58 18,1 29,0 0,4 0,6 0,4 0,6
12 9 13 8676 11373 216,9 284,3 4,5 6,0 5,3 6,4
13 3 1 1568 605 39,2 15,1 0,8 0,3
14 1 203 5,1 0,1
15 1 2 300 835 7,5 20,9 0,2 0,4 21,2 21,3
16 25 24 29334 30984 733,3 774,6 15,3 16,2
17 6 4 6164 3238 194,1 83,4 3,2 1,7
18 2 3 4860 5598 121,5 140,0 2,5 3,0
19 17 19 26779 33627 669,5 840,6 13,9 17,5 43,6 45,2
20 27 21 32365 29586 809,1 739,6 16,8 15,8
21 7 5 7433 6024 185,8 15o,6 3,9 3,1
22 1 282 7,1 0,2
23 5 5 11294 10617 282,3 265,4 5,9 5,5
24 6 7 5371 5255 134,3 131,4 2,8 2,7
26 1 1 136 1714 3,4 42,9 0,1 0,9
27 2 1604 40,1 0,8 15,0 14,6
28 1 496 12,4 0,3
32 8 13 17992 20634 449,8 515,9 9,4 10,8
34 1 2589 64,7 1,3
36 1 2545 63,6 1,3
38 1 1036 25,9 0,5
40 4 4 3510 6354 87,8 158,8 1,9 3,3
Ialt 191990 191632 4799,7 4793,2 100,0 100,0

Det samlede årselevtal er næsten nøjagtig det samme. Den eneste mærkbare ændring er en svag stigning for de kortere kursers vedkommende (1-4 uger) og en tilsvarende svag nedgang for de længere kurser, en tendens der sikkert er kommet for at blive.

Man kan glæde sig over, at højskoler som helhed har holdt stillingen med hensyn til elevtal, men det kan ikke nægtes, at tallene dækker over betydelige forskelle. En lang række skoler har oplevet en nedgang i elevtallet og en næsten lige så lang række har haft større tilslutning end sidste år. Det er vel i og for sig ikke noget nyt i højskolernes historie. At forsøge at vurdere, hvilke skole- og kursustyper, der har henholdsvis opgang og nedgang, må vist nok anses for halsløs gerning.

Man kan imidlertid med lige så megen ret beklage, at den svage opgangslinie med hensyn til elevtal, der har kendetegnet de seneste år, synes at være brudt. Spørgsmålet er, om vi står ved et vendepunkt og må regne med, at det kommende år vil vise en nedgang også i det samlede elevtal.

Når jeg har bestræbt mig for at fremlægge disse kendsgerninger så hurtigt som muligt, er det dels ud fra den opfattelse, at man altid bør se kendsgerningerne i øjnene, dels ud fra den opfattelse, at det samlede billede af disse tal formodentlig er bedre, end mange havde ventet og frygtet.

Vilhelm Nielsen.